Print

Mál nr. 50/2011

Lykilorð
  • Gæsluvarðhald. 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008
  • Úrskurður héraðsdóms felldur úr gildi
  • Sératkvæði
  • Kærumál

 

 

Þriðjudaginn 25. janúar 2011.

Nr. 50/2011.

 

Ákæruvaldið

(Hulda María Stefánsdóttir settur saksóknari)

gegn

X

(Unnar Steinn Bjarndal hdl.)

 

Kærumál. Gæsluvarðhald. 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008. Úrskurður héraðsdóms felldur úr gildi. Sératkvæði.

 

Úrskurður héraðsdóms um að X skyldi gert að sæta gæsluvarðhaldi, á grundvelli 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, var felldur úr gildi.

 

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Ólafur Börkur Þorvaldsson, Jón Steinar Gunnlaugsson og Viðar Már Matthíasson.

Varnaraðili skaut málinu til Hæstaréttar með kæru 20. janúar 2011, sem barst réttinum ásamt kærumálsgögnum degi síðar. Kærður er úrskurður Héraðsdóms Reykjaness 20. janúar 2011, þar sem varnaraðila var gert að sæta gæsluvarðhaldi allt til fimmtudagsins 17. febrúar 2011, klukkan 16. Kæruheimild er í l. lið 1. mgr. 192. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Varnaraðili krefst þess aðallega að hinn kærði úrskurður verði felldur úr gildi en til vara að gæsluvarðhaldinu verði markaður skemmri tími.

Sóknaraðili krefst staðfestingar hin kærða úrskurðar.

Varnaraðili hefur hjá lögreglu játað þátt sinn í ætluðu fíkniefnabroti. Verður ekki ráðið af málsgögnum að þáttur hans sé með þeim hætti að honum verði gert að sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008, eins og sóknaraðili krefst, sbr. dóma Hæstaréttar 5. maí 2010 í málum nr. 270/2010 og 271/2010 og 22. júní 2010 í máli nr. 397/2010. Verður hinn kærði úrskurður því felldur úr gildi.

Dómsorð:

Hinn kærði úrskurður er felldur úr gildi.

 

Sératkvæði Ólafs Barkar Þorvaldssonar

Við yfirheyrslur hjá lögreglu hefur varnaraðili sagt að hann hafi flutt inn umrædd fíkniefni að beiðni annars manns sem hann vilji ekki nafngreina. Hann kvaðst ekki hafa verið þvingaður til verksins vegna skulda, en gaf þá skýringu á háttsemi sinni að hann hafi verið atvinnulaus og viljað útvega sér peninga. Af þeim sökum hafi hann látið spyrjast út að hann væri „jákvæður fyrir einhverju svona“. Í framhaldi af því hafi hann fengið boð um að flytja til landsins fíkniefni gegn greiðslu. Samkvæmt gögnum málsins er um að ræða rúmlega 4 kg af sterkum fíkniefnum.

Að þessu virtu er ég ekki samþykkur atkvæði meirihluta dómenda um að ætlað brot varnaraðila sé með þeim hætti að á skorti að uppfyllt séu skilyrði 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 fyrir gæsluvarðhaldi varnaraðila. Með þessum athugasemdum vil ég staðfesta hinn kærða úrskurð með vísan til forsendna að öðru leyti.

                                                        

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness 20. janúar 2011.

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur krafist þess að X verði gert að sæta gæsluvarðhaldi allt til fimmtudagsins 17. febrúar 2011, kl. 16.00. 

Í greinargerð með kröfunni kemur fram að Lögreglustjóranum á Suðurnesjum hafi borist tilkynning frá tollgæslunni í Flugstöð Leifs Eiríkssonar þann 22. desember 2010, um að kærði hefði verið stöðvaður á tollhliði með ferðatösku, sem grunur væri um að í væru falin fíkniefni. Við nánari skoðun á ferðatöskunni hafi verið að finna hart spjald innan við taufóðrið og fyrir innan spjaldið hafi verið þrír stokkar, sem hafi virst hafa verið festir nýlega í töskuna. Þegar stokkarnir hafi verið opnaðir hafi komið í ljós mikið magn taflna, sem við talningu hafi reynst vera 15.084 talsins, en auk þess hafi fundist 15,15 g af MDMA dufti. Við prófun tæknideildar Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu hafi komið í ljós að töflurnar innhéldu MDMA. Sýni úr töflunum hafi verið send Háskóla Íslands til frekari rannsóknar. Samkvæmt matsgerð Rannsóknastofu Háskóla Íslands komi fram að í töflunum hafi verið 70-73 mg af MDMA, sem samsvari 38-87 mg af MDMA klóríði.

Í greinargerð lögreglustjóra segir að kærði hafi viðurkennt að hafa farið utan til þess að ná í töskuna, sem innhaldið hafi áðurgreind fíkniefni.

Þá segir í greinargerðinni að rannsókn málsins sé lokið og að málið verði sent ríkissaksóknara í dag. Ljóst sé að um mikið magn fíkniefna sé að ræða og að kærði hafi við yfirheyrslur játað að hafa flutt ofangreind fíkniefni til landsins. Telji lögreglan að háttsemi kærða kunni að varða við ákvæði 173. gr. a almennra hegningarlaga nr. 19/1940, auk ákvæða laga nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni.

Í máli þessu sé lagt til grundvallar að um sé að ræða mikið magn hættulegra fíkniefna. Nær öruggt þyki að fíkniefnin hafi átt að fara í sölu og dreifingu til ótiltekins fjölda manna hér á landi. Hið meinta brot kærða þyki mjög alvarlegt. Með tilliti til hagsmuna almennings þyki nauðsynlegt að kærði sæti áfram gæsluvarðhaldi á meðan mál hans er til meðferðar, en telja verði að ef sakborningur, sem orðið hefur uppvís að jafn alvarlegu broti og kærði hefur játað, gangi laus áður en máli lýkur með dómi, þá myndi það valda hneykslun í samfélaginu og særa réttarvitund almennings. Staða kærða í málinu þyki sambærileg stöðu sakborninga í öðrum svipuðum málum, sbr. mál Hæstaréttar nr. 216, 176 og 164/2010, 136/2008, 635/2007, 376-378 og 154/2006, 368 og 93/2005, 488 og 269/2004, 417/2000 og 471/2999, þar sem sakborningum hafi verið gert að sæta gæsluvarðhaldi fram að dómi þegar legið hafi fyrir rökstuddur grunur um beina aðild að innflutningi á miklu magni fíkniefna í ágóðaskyni. Ekki sé talin ástæða til að ætla að refsimat og réttarvitund almennings í slíkum málum hafi breyst frá því téðir dómar voru kveðnir upp og því sé talið að skilyrðum 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála sé fullnægt í þessu máli.

Með vísan til framangreinds, 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og 173. gr. a almennra hegningarlaga nr. 19/1940 telji lögreglustjóri brýna rannsóknarhagsmuni standa til þess að kærða verði gert að sæta gæsluvarðhaldi allt til 17. febrúar 2011, kl. 16.00.

Með vísan til framangreinds og rannsóknargagna er fallist á það að kærði sé undir sterkum grun um brot sem varðað getur allt að 12 ára fangelsi, sbr. 173. gr. a almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þykir brotið þess eðlis að nauðsynlegt sé með tilliti til almannahagsmuna að kærði sæti áframhaldandi varðhaldi á grundvelli 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Er því fallist á kröfu lögreglustjóra eins og hún er fram sett.

Ragnheiður Bragadóttir héraðsdómari kveður upp úrskurð þennan.

Úrskurðarorð:

Kærði, X,  sæti gæsluvarðhaldi allt til fimmtudagsins 17. febrúar 2011, kl. 16.00.