<span> </span> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;text-indent:1.0cm;line-height:150%;tab-stops:6.0cm 184.3pt 8.0cm; mso-layout-grid-align:none;punctuation-wrap:simple;text-autospace:none; vertical-align:baseline;"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal;"><span lang="IS" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: 'Times New Roman',serif;mso-fareast-font-family:'Times New Roman';color:black; mso-ansi-language:IS;">Ákvörðun Hæstaréttar</span></strong></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%;"><span lang="IS" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:'Times New Roman',serif;mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';mso-ansi-language:IS;">Samkvæmt 4. mgr. 16. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla standa að ákvörðun þessari hæstaréttardómararnir Þorgeir Örlygsson, Karl Axelsson og Ólafur Börkur Þorvaldsson.</span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%;"><span lang="IS" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:'Times New Roman',serif;mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';mso-ansi-language:IS;">Með beiðni 6. apríl 2020 leitar Flúðafiskur ehf. leyfis Hæstaréttar til að áfrýja dómi Landsréttar 13. mars sama ár í málinu nr. 354/2019: Flúðafiskur ehf. gegn Sölku-Fiskmiðlun hf., á grundvelli 1. mgr. 176. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Salka-Fiskmiðlun hf. leggst gegn beiðninni.</span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%;"><span lang="IS" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:'Times New Roman',serif;mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';mso-ansi-language:IS;">Mál þetta lýtur að kröfu leyfisbeiðanda um að gagnaðili greiði honum tilgreinda fjárhæð auk dráttarvaxta vegna uppgjörs á sölu á fiskiafurðum til Nígeríu sem gagnaðili hafði milligöngu um að selja fyrir leyfisbeiðanda. Gagnaðili hafi við umrædda sölu farið út fyrir heimildir sínar gagnvart leyfisbeiðanda þegar hann veitti kaupendum afurðanna í Nígeríu afslátt af upprunalegu viðmiðunarverði vörunnar vegna markaðsaðstæðna þar í landi á árunum 2015 og 2016 án samráðs við leyfisbeiðanda. Í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var af Landsrétti með vísan til forsendna, var leyfisbeiðandi ekki talinn hafa sýnt fram á að gagnaðili hefði vanefnt skuldbindingar sínar gagnvart honum, auk þess sem gögn málsins voru talin bera með sér að samráð hefði verið haft við fyrirsvarsmenn leyfisbeiðanda um vöruverð.</span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%;"><span lang="IS" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:'Times New Roman',serif;mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';mso-ansi-language:IS;">Leyfisbeiðandi byggir á því að dómur Landsréttar sé bersýnilega rangur að efni til. Í dóminum hafi meðal annars ranglega verið lagt til grundvallar að gagnaðili hefði haft samráð við leyfisbeiðanda um að veita afslátt af umsömdu verði á vörum hans. Þá telur leyfisbeiðandi að málið hafi verulegt almennt gildi og varði sérstaklega mikilvæga hagsmuni sína auk þess sem það hafi verulega fjárhagslega þýðingu fyrir hann.</span></p> <span lang="IS" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family:'Times New Roman';mso-ansi-language:IS;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA;"> Að virtum gögnum málsins er hvorki unnt að líta svo á að úrslit þess hafi verulegt almennt gildi umfram dómsúrlausnir sem þegar hafa gengið né að það varði sérstaklega mikilvæga hagsmuni leyfisbeiðanda í skilningi 1. mgr. 176. gr. laga nr. 91/1991. Þá verður ekki séð að dómur Landsréttar sé bersýnilega rangur að efni til, sbr. 4. málslið sömu málsgreinar. Er beiðninni því hafnað.</span>