• Hæstiréttur hefur ákveðið að frá byrjun árs 2017 verði aðgengilegar á heimasíðu réttarins...

  Hæstiréttur hefur ákveðið að frá byrjun árs 2017 verði aðgengilegar á heimasíðu réttarins upplýsingar um hagsmunatengsl

  hæstaréttardómara. Við ákvörðun um efni þessara upplýsinga hefur verið tekið mið af því sem dómurum ber að tilkynna

  nefnd um dómarastörf um samkvæmt fyrirmælum 26. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla og reglum settum samkvæmt þeim.

  Jafnframt hefur verið litið annars vegar til reglna Alþingis um skráningu á fjárhagslegum hagsmunum alþingismanna og

  trúnaðarstörfum utan þings og hins vegar til þess hvernig atriðum sem þessum er hagað á Norðurlöndunum. Á þessum grunni

  munu upplýsingarnar varða eftirfarandi meginatriði: 

  1. Aukastörf hvers og eins dómara ásamt því hvort greiðsla komi fyrir þau og þá úr hendi hvers.

  2. Fasteignir í eigu dómara sem ætlaðar eru til annars en eigin nota fyrir hann og fjölskyldu hans.

  3. Eignarhluta í hvers kyns félögum.

  4. Allar skuldir dómara sem ekki tengjast beinlínis öflun fasteignar til eigin nota.

  5. Aðild dómara að félögum sem ekki starfa með fjárhagslegu markmiði.

  Upplýsingar þessar munu miðast við stöðu í ársbyrjun 2017 og verða þær framvegis uppfærðar jafnskjótt og tilefni er til.

  Telji aðilar að einstökum dómsmálum sig þurfa að fá tilgreindar upplýsingar um eitthvert áðurgreindra atriða á tilteknu

  fyrra tímamarki varðandi dómara í málum þeirra geta þeir beint fyrirspurn um það til Hæstaréttar. 
   

  Sjá Meira

 • Benedikt Bogason

  Aukastörf:

  1. Hlutastarf sem prófessor við lagadeild Háskóla Íslands.
  2. Formaður dómstólasýslunnar.
  3. Á sæti í réttarfarsnefnd.
  4. Varadómari við EFTA-dómstólinn.
  Öll þessi aukastörf eru launuð af ríkinu og EFTA-dómstólnum.

  Fasteignir aðrar en til eigin nota:

  1. 25% eignarhluti í jörðinni Mjóanesi í Bláskógarbyggð (fastanr. 220880-2).
  2. Fjórar lóðir úr landi jarðarinnar Mjóaness (fastanr. 23-4688-5, 23-4688-6, 23-4688-7 og 23-4688-9).

  Eignarhlutur í félögum:

  Mjóanes ehf., nafnverð 125.000 krónur eða 25% af hlutafé. Hluthafar eru eigendur samnefndrar jarðar og skiptist hlutaféð eftir eignarhluta þeirra í jörðinni. Tilgangur félagsins er að fara með sameiginleg málefni vegna eignarhalds jarðarinnar.

  Skuldir:

  Engar aðrar en vegna öflunar húsnæðis til búsetu.

  Aðild að félögum sem ekki starfa með fjárhagslegu markmiði:

  1. Lögfræðingafélag Íslands.
  2. Dómarafélag Íslands. 
  3. Félag um vátryggingarétt.
  4. Hið íslenska bókmenntafélag.
  5. Knattspyrnufélagið Fram.
  6. Varadómari við áfrýjunardómstól HSÍ.

 • Greta Baldursdóttir

  Aukastörf:

  Varamaður í dómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um embætti hæstaréttardómara og héraðsdómara. Þóknun greidd af ríkinu.

  Fasteignir aðrar en til eigin nota:

  1/6 hlut í sumarhúsi að Ásabyggð 14, Hrunamannahreppi, fastanúmer: 220-4120.

  Eignarhlutur í félögum:

  Á engar slíkar eignir.

  Skuldir:

  Nei.

  Aðild að félögum sem ekki starfa með fjárhagslegu markmiði:

  1. Kvenréttindafélag Íslands.
  2. Dómarafélag Íslands.
  3. Lögfræðingafélag Íslands.

   

 • Helgi Ingólfur Jónsson, varaforseti Hæstaréttar

  Aukastörf:

  1. Skipaður prófdómari í almennri lögfræði og til að meta meistaraverkefni nemenda 
  í lögfræði við lagadeild Háskóla Íslands. Greitt af Háskóla Íslands.

  Fasteignir aðrar en til eigin nota:

  Jörðin Hamrar, Dalabyggð, fastanúmer 2116931, þriðjungs eignarhlutur.

  Eignarhlutur í félögum:

  Engir.

  Skuldir:

  Eru þær einhverjar?
  Já.
  Ef svo er, tengjast þær að einhverju leyti öðru en öflun fasteignar til eigin nota?
  Nei.

  Aðild að félögum sem ekki starfa með fjárhagslegu markmiði:

  1. Dómarafélag Íslands.
  2. Lögfræðingafélag Íslands. 
  3. Knattspyrnufélagið Valur, Reykjavík.

 • Ingveldur Einarsdóttir - sett

  Aukastörf:

  Engin aukastörf.

  Fasteignir aðrar en til eigin nota:

  25% hlutur í íbúð að Öldugötu 11 Reykjavík, fastanúmer 200 1909.

  Eignarhlutur í félögum:

  Á engar slíkar eignir.

  Skuldir:

  Við Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins til 5 ára, krónur 9.000.000.

  Aðild að félögum sem ekki starfa með fjárhagslegu markmiði:

  1. Dómarafélag Íslands.
  2. Lögfræðingafélag Íslands.
  3. Íslandsdeild Amnesty International.

   

 • Karl Axelsson

  Aukastörf:

  1. Dósent í hlutastarfi við lagadeild Háskóla Íslands. Greitt af Háskóla Íslands.
  2. Prófdómari í lögfræðilegri álitsgerð á námskeiðum sem haldin eru til öflunar héraðsdómslögmannsréttinda. Greitt af Lögmannafélagi Íslands.

  Fasteignir aðrar en til eigin nota:

  1. Íbúð að Keilugranda 6, 202-4192 (50%).
  2. Fasteignin Hraun í Landsveit, Rangárþingi ytra, 228-1725  (50%).
  3. Lóð úr jörðinni Leirubakka í Landsveit, Rangárþingi ytra, 234-2620 (50%).
  4. 6,25% eignarhlutur í jörðinni Bjalla í Landsveit, Rangárþingi ytra, 219-6337.

  Eignarhlutur í félögum:

  Kr. 1.500.000 að nafnvirði í einkahlutafélaginu Valshjartað ehf., sem starfar í þágu hagsmuna Knattspyrnufélagsins Vals.

  Skuldir:

  1. Lán við ARION-banka vegna íbúðar skv. lið 2. a. að eftirstöðvum 13.700.000 krónur, 30 ár eftir af lánstíma (50%).
  2. Lán við ARION-banka vegna íbúðar skv. lið 2. a. að eftirstöðvum 3.674.662 krónur, 13 ár eftir af lánstíma (50%).

  Aðild að félögum sem ekki starfa með fjárhagslegu markmiði:

  1. Félagi í Knattspyrnufélaginu Val.
  2. Fulltrúaráðsmeðlimur og stjórnarmaður í Hlíðarenda ses sem starfar um hagsmuni Vals.
  3. Félagi í Ferðafélagi Íslands.
  4. Félagi í Lögfræðingafélagi Íslands.
  5. Félagi og stjórnarmaður í Dómarafélagi Íslands.
  6.     Í stjórn Nemenda- og hollvinasamtaka Menntaskólans við Hamrahlíð.

   

 • Markús Sigurbjörnsson

  Aukastörf:

  1. Launað starf sem prófdómari við lagadeild Háskóla Íslands sem greiðir fyrir það.
  2. Launað starf sem prófdómari við prófraun til öflunar réttinda sem héraðsdómslögmaður. Þóknun greidd af Lögmannafélagi Íslands.

  Fasteignir aðrar en til eigin nota:

  Engar

  Eignarhlutur í félögum:

  Engir

  Skuldir:

  Nei

  Aðild að félögum sem ekki starfa með fjárhagslegu markmiði:

  1. Dómarafélag Íslands.
  2. Félag íslenskra bifreiðareigenda.
  3. Lögfræðingafélag Íslands.
  4. Skógræktarfélag Reykjavíkur.
  5. Sögufélagið.

 • Ólafur Börkur Þorvaldsson

  Aukastörf:

  Engin aukastörf.

  Fasteignir aðrar en til eigin nota:

  1. Eignarhluti í fasteignum í landi Ormstaða í Grímsnes- og Grafningshreppi (24% af Þverholtsvegi 22, fastanúmer 220-8199 og 10% af Þverholtsvegi 24, fastanúmer 234-5012). 

  Eignarhlutur í félögum:

  Á engar slíkar eignir.

  Skuldir:

  Engar aðrar en vegna öflunar húsnæðis til búsetu.

  Aðild að félögum sem ekki starfa með fjárhagslegu markmiði:

  1. Lögfræðingafélag Íslands
  2. Dómarafélag Íslands
  3. Breiðablik, ungmennafélag

 • Viðar Már Matthíasson

  Aukastörf:

  1. Skógræktarfélag Ármúla sf., framkvæmdastjóri, ólaunað.
  2. Félaga skógarbænda á Vestfjörðum, skoðunarmaður reikninga, ólaunað.
  3. Þátttaka í skógræktarverkefni á grundvelli samnings við Skjólskóga á Vestfjörðum, sbr. nú lög nr. 95/2006 um skógrækt á lögbýlum. Styrkt af Skógræktinni.
  4. Tilfallandi námskeiðshald fyrir lögfræðinga/laganema, ýmist fyrir Lögmannafélag Íslands eða lagadeild Háskóla Íslands, sem þá greiða fyrir. 
  5. Tilfallandi umsjón/leiðsögn með vinnu laganema við meistararitgerðir, t.d. einn nemandi á fyrri hluta árs 2017. Greitt af Háskóla Íslands.

  Fasteignir aðrar en til eigin nota:

  Ármúli I, fastanr. jarðar 212-7512 og Ármúli II, fastanr. jarðar 212-7522, Strandabyggð, 50% eignarhlutur. (Einstakir matshlutar hafa svo sérstök fastanúmer).

  Eignarhlutur í félögum:

  Skógræktarfélag Ármúla sf. (50%).

  Skuldir:

  Nei

  Aðild að félögum sem ekki starfa með fjárhagslegu markmiði:

  1. Ferðafélag Íslands.
  2. Félag skógarbænda á Vestfjörðum.
  3. Fuglavernd.
  4. Hið íslenzka bókmenntafélag.
  5. Skíðagöngufélagið Ullur.
  6. Skóræktarfélag Íslands.
  7. Dómarafélag Íslands.
  8. Lögfræðingafélag Íslands.
  9. Félag um vátryggingarétt.
  10. Reykjavíkurakademían.

   

 • Þorgeir Örlygsson, forseti Hæstaréttar

  Aukastörf:

  Varamaður í Feneyjanefnd Evrópuráðsins (The European Comission for Democracy through Law /Venice Commission), ólaunað. – Að öðru leyti engin aukastörf.

  Fasteignir aðrar en til eigin nota:

  1. 12% eignarhlutdeild í jörðinni Brekkur II, Rangárþingi ytra, fastanr. 21-9702-05.
  2. 42,85% eignarhlutdeild á móti dóttur og tengdasyni í Geitlandi 4, fastanr. 20-3702-0.

  Eignarhlutur í félögum:

  Engir eignarhlutir.

  Skuldir:

  Engar.

  Aðild að félögum sem ekki starfa með fjárhagslegu markmiði:

  1. Dómarafélag Íslands.
  2. Félag skógarbænda á Suðurlandi.
  3. Hið íslenska bókmenntafélag.
  4. Lögfræðingafélag Íslands.
  5. Viðeyingafélagið – Áttahagafélag.