45 / 2021

Magnús Pétur Hjaltested (Sigurbjörn Þorbergsson lögmaður) gegn dánarbúi Þorsteins Hjaltesteds (Gísli Guðni Hall lögmaður)

Kærumál. Dánarbú. Eignarréttur. Kröfuréttindi. Sértökuréttur. Frávísun frá héraðsdómi felld úr gildi

27 / 2021

Ákæruvaldið (Sigríður J. Friðjónsdóttir ríkissaksóknari) gegn X (Halldór Þ. Birgisson lögmaður)

Sifskaparbrot. Börn. Forsjá. Lögskýring . Réttarheimild

22 / 2021

Íslenska ríkið (Ólafur Helgi Árnason lögmaður) gegn Ásbirni Ólafssyni ehf. (Páll Rúnar M. Kristjánsson lögmaður)

Endurgreiðsla. Framsal valds. Gjaldtaka. Skattur. Stjórnarskrá. Tollur

21 / 2021

A (Steingrímur Þormóðsson lögmaður) gegn íslenska ríkinu (Einar Karl Hallvarðsson lögmaður)

Líkamstjón. Skaðabætur. Uppgjör. Fyrirvari. Matsgerð. Málsástæða. Meðdómsmaður. Hæfi dómara. Samning dóms. Ómerkingarkröfu hafnað. Sératkvæði

18 / 2021

A ehf. (Jón Gunnar Ásbjörnsson lögmaður) gegn B (Sigurður Sigurjónsson lögmaður)

Ráðningarsamningur. Trúnaðarskylda. Samkeppnisákvæði. Skaðabætur. Vitni. Sönnun

40 / 2021

A (Helgi Birgisson lögmaður) gegn B (Þorbjörg I. Jónsdóttir lögmaður)

Kærumál. Börn. Bráðabirgðaforsjá. Sáttameðferð. Frávísun frá héraðsdómi

41 / 2020

Íslenska ríkið (Edda Björk Andradóttir lögmaður) gegn Sjálfseignarstofnuninni Oki (Ólafur Björnsson lögmaður)

Þjóðlenda. Eignarréttur. Fasteign. Afréttur. Gjafsókn. Sératkvæði

17 / 2021

A,.. (Sigurður Jónsson lögmaður) gegn E,.. (Saga Ýrr Jónsdóttir lögmaður)

Faðerni. Börn. Aðild. Stjórnarskrá. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Frávísun frá héraðsdómi