Print

Mál nr. 442/2017

Héraðssaksóknari (Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir saksóknari)
gegn
X (Bjarni Hauksson hrl.)
Lykilorð
  • Kærumál
  • Gæsluvarðhald. C. liður 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008
Reifun
Staðfestur var úrskurður héraðsdóms um að X skyldi sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli c. liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Ólafur Börkur Þorvaldsson, Benedikt Bogason og Greta Baldursdóttir.  

Varnaraðili skaut málinu til Hæstaréttar með kæru 7. júlí 2017, sem barst réttinum ásamt kærumálsgögnum 10. sama mánaðar. Kærður er úrskurður Héraðsdóms Reykjaness 7. júlí 2017, þar sem varnaraðila var gert að sæta áfram gæsluvarðhaldi allt til miðvikudagsins 2. ágúst 2017 klukkan 16. Kæruheimild er í l. lið 1. mgr. 192. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Varnaraðili krefst þess aðallega að hinn kærði úrskurður verði felldur úr gildi, en til vara að gæsluvarðhaldinu verði markaður skemmri tími.

Sóknaraðili krefst staðfestingar hins kærða úrskurðar.

Með hinum kærða úrskurði var varnaraðila gert að sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli síðari málsliðar c. liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008. Með dómi Héraðsdóms Reykjaness 7. desember 2016 var varnaraðili sakfelldur meðal annars fyrir líkamsárás og þjófnað. Voru brot hans talin varða við 1. mgr. 217. gr. og 1. mgr. 244. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Var honum gert að sæta fangelsi í 45 daga, en fullnusta refsingarinnar bundin almennu skilorði í tvö ár.

Fallist er á það með héraðsdómi að rökstuddur grunur leiki á því að varnaraðili hafi með háttsemi þeirri sem honum er gefin að sök, rofið í verulegum atriðum skilyrði sem honum voru sett með fyrrgreindum dómi. Er því fullnægt skilyrðum síðari málsliðar c. liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 til þess að varnaraðila verði gert að sæta áfram gæsluvarðhaldi. Samkvæmt því verður hinn kærði úrskurður staðfestur um annað en lengd varðhaldsins. Verður því markaður tími til 24. júlí 2017, en þá verða liðnir 45 dagar frá því að varnaraðila var fyrst gert að sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli c. liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008, sbr. dóm Hæstaréttar 13. júní 2017 í máli nr. 368/2017.

Dómsorð:

Varnaraðili, X, sæti gæsluvarðhaldi til 24. júlí 2017 klukkan 16.

 

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness föstudaginn 7. júlí 2017

                Héraðssaksóknari hefur í dag krafist þess að að X, kt. [...], verði gert að sæta áfram gæsluvarðhaldi, allt til miðvikudagsins 2. ágúst nk. kl. 16:00.

                Í greinargerð héraðssaksóknara segir að 6. maí síðastliðinn hafi varnaraðili, X, verið gert að sæta gæsluvarðhald á grundvelli a. liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála til 12. maí síðastliðinn. Þá hafi varnaraðila verið gert að sæta áfram gæsluvarðhaldi á grundvelli a. liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 til 26. maí með úrskurði Héraðsdóms Reykjaness 12. maí síðastliðinn og á ný með vísan til a. liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr.  88/2008 til 9. júní síðastliðinn með úrskurði frá 24. maí síðastliðinn. Þann 9. júní síðastliðinn hafi varnaraðila síðan verið gert að sæta gæsluvarðhaldi með vísan til c. liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 til dagsins í dag. Var sá úrskurður staðfestur af Hæstarétti 13. júní.  

Lokið er rannsókn lögreglu á kynferðisbroti, þar sem varnaraðila er gefið að sök að hafa aðfaranótt föstudagsins 5. maí síðastliðinn farið óboðinn inn á heimili í [...] og inn í herbergi 12 ára stúlku á heimilinu. Með ákæru útgefinni af héraðssaksóknara 6. júlí síðastliðinn er varnaraðili ákærður fyrir húsbrot, kynferðislega áreitni gegn barni, þjófnað og fíkniefnalagabrot. Sé vísað til lýsingar í ákæru á þeim brotum sem varnaraðila séu gefin að sök til stuðnings kröfu þessari. Þá séu efnisatriði málsins rakin í fyrrgreindum úrskurðum héraðsdóms með nánari hætti og atriði sem fram hafi komið við skýrslutökur af aðilum og vitnum og sé einnig vísað til þess.

          Stúlkan [ sic.] kvaðst hafa vaknað við snertingu sakbornings þar sem hann hafi staðið við rúm hennar en hann muni hafa meðal annars strokið henni um bak, farið inn undir nærbol hennar og farið niður á mjöðm. Hún hafi reynt að færa sig fjær honum og hann þá skriðið upp í rúm til hennar og reynt að strjúka henni meira. Stúlkan hafi þá náð að fara inn á baðherbergi og læsa að sér en að maðurinn hafi þá náð að opna hurðina utan frá en henni tekist að læsa aftur að sér. Hann hafi svo farið inn í eldhús og síðan út úr húsinu. Tekin hafi verið dómskýrsla af stúlkunni í Barnahúsi þann 22. maí síðastliðinn og lýsti hún atvikum á sama hátt og hún hafði áður gert. Hún lýsti því að hún hafi verið hrædd þegar atvikið átti sér stað og leið mjög illa við að ræða um atvikið, grét og átti erfitt með að tjá sig.

          Við skýrslutöku lögreglu hafi varnaraðili viðurkennt að hafa farið inn í hús þar sem kona að nafni A, sem hann hefði hitt fyrr um kvöldið, hefði staðið við glugga og sent honum koss með vörunum og hann þá farið inn í húsið. Hann kannaðist við að hafa klappað stúlkunni en kvaðst síðan hafa áttað sig á þetta væri ekki þessi A og neitaði því að þetta hefði verið í kynferðislegum tilgangi. Þá kannaðist hann ekki við að hafa reynt að komast inn á baðherbergi til stúlkunnar. Þegar hann hefði farið út úr húsinu hefði hann tekið með sér flösku af gini.

          Við skýrslutöku hjá lögreglu hafi varnaraðili lýst atvikum á sambærilegan hátt og hann hafði áður gert. Kvaðst hann hafa fengið fyrirboða eða sýn um að kona í húsinu hafi boðið honum að koma inn og því hafi hann farið inn í húsið.

          Með fyrrgreindri ákæru er varnaraðila einnig gefið að sök blygðunarsemisbrot, með því að hafa daginn áður, 4. maí síðastliðinn, sært blygðunarsemi konu er hún stóð fáklædd og berbrjósta í baðherbergi á heimili sínu að [...], [...], með því að fara upp að baðherbergisglugganum og horfa á hana. Í skýrslutöku hjá lögreglu kannaðist varnaraðili við að hafa farið upp að umræddu húsi og horft inn um baðherbergisgluggann og séð þar konu án þess að sjá að hún hefði verið fáklædd.

          Þess ber að geta að hætt hefur verið rannsókn á nokkrum öðrum málum á hendur X sem vörðuðu ætluð kynferðisbrot og tilraunir til húsbrota í [...] 29. mars og 5. maí 2017. Var meðal annars vísað til rannsókna á þeim málum til rökstuðnings fyrri gæsluvarðhaldskröfum á hendur varnaraðila, auk þeirra mála sem nú hefur verið ákært fyrir. Þó að hætt hafi verið rannsókn á fyrrgreindum málum sé ljóst að skilyrði c. liðar 95. gr. laga um meðferð sakamála sé enn til staðar. Með þeim brotum sem varnaraðili hafi nú verið ákærður fyrir hafi hann rofið skilorð dóms sem hann hlaut í Héraðsdómi Reykjaness í máli [...] frá 7. desember 2016 en með honum hafi varnaraðili verið dæmdur í 45 daga fangelsi skilorðsbundið í tvö ár meðal annars fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. og 1. mgr. 244. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þá beri að geta þess að úrskurður Héraðsdóms Reykjaness frá 9. júní síðastliðinn um að varnaraðila bæri að sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli c. liðar 95. gr. laga nr. 88/2008 hafi grundvallast á því að varnaraðili væri undir rökstuddum grun um að hafa framið þau brot sem hann hefur nú verið ákærður fyrir en önnur brot sem hafi verið til rannsóknar ekki nefnd í því samhengi.

Að öllu framangreindu virtu telji embætti héraðssaksóknara að uppfyllt séu skilyrði til að varnaraðili sæti gæsluvarðhaldi á grundvelli c. liðar 95. gr. laga um meðferð sakamála. Með vísan til alls framangreinds, framlagðra gagna og c. liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála er þess krafist að krafan nái fram að ganga.

                Varnaraðili var með dómi Héraðsdóms Reykjaness 7. september 2016 sakfelldur fyrir líkamsárás, þjófnað, ölvunarakstur, akstur án ökuréttinda og akstur undir áhrifum fíkniefna og gert að sæta 45 daga fangelsi sem bundið var skilorði til tveggja ára. Ákæra á hendur varnaraðila var gefin út í gær fyrir ætluð brot gegn 2. mgr. 202. gr., 209. gr., 231. gr. og 244. gr. almennra hegningarlaga og laga nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni. Fyrir hendi er rökstuddur grunur um að varnaraðili hafi með háttsemi þeirri sem honum er gefin að sök og varðar fangelsisrefsingu, rofið í verulegum atriðum það skilorð sem honum var sett með fyrrgreindum dómi. Er samkvæmt þessu fullnægt skilyrðum c. liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála til að taka megi til greina kröfu héraðssaksóknara eins og hún er fram sett og nánar greinir í úrskurðarorði. Ekki eru efni til að marka gæsluvarðhaldi skemmri tíma en krafist er.

                Jón Höskuldsson héraðsdómari kveður upp dóm þennan.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Varnaraðili, X, sæti áfram gæsluvarðhaldi allt til miðvikudagsins 2. ágúst 2017, kl. 16:00.