40 / 2021

A (Helgi Birgisson lögmaður) gegn B (Þorbjörg I. Jónsdóttir lögmaður)

Kærumál. Börn. Bráðabirgðaforsjá. Sáttameðferð. Frávísun frá héraðsdómi

41 / 2020

Íslenska ríkið (Edda Björk Andradóttir lögmaður) gegn Sjálfseignarstofnuninni Oki (Ólafur Björnsson lögmaður)

Þjóðlenda. Eignarréttur. Fasteign. Afréttur. Gjafsókn. Sératkvæði

17 / 2021

A,.. (Sigurður Jónsson lögmaður) gegn E,.. (Saga Ýrr Jónsdóttir lögmaður)

Faðerni. Börn. Aðild. Stjórnarskrá. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Frávísun frá héraðsdómi

15 / 2021

A (Einar Þór Sverrisson lögmaður) gegn B ses. (Sigurður Örn Hilmarsson lögmaður)

Ráðningarsamningur. Uppsögn. Skaðabætur. Miskabætur

36 / 2021

A (Hildur Sólveig Pétursdóttir lögmaður) gegn B (Þorbjörg I. Jónsdóttir lögmaður)

Kærumál. Opinber skipti. Búsetuleyfi. Erfðaskrá. Óvígð sambúð. Gjafsókn

29 / 2021

Lárus Finnbogason,.. (Jóhannes Karl Sveinsson lögmaður) gegn D&T sf. (Ólafur Eiríksson lögmaður)

Kærumál. Sameignarfélag. Frávísun Landsréttar felld úr gildi. Frávísunarkröfu hafnað

23 / 2021

A (Guðjón Ármannsson lögmaður) gegn B,.. (Hulda Rós Rúriksdóttir lögmaður)

Kærumál. Kröfugerð. Óvígð sambúð. Dánarbú. Frávísunarúrskurður Landsréttar felldur úr gildi

8 / 2021

A (Ómar Örn Bjarnþórsson lögmaður) gegn B (Þorbjörg I. Jónsdóttir lögmaður)

Börn. Forsjá. Umgengni. Matsgerð. Gjafsókn