25 / 2022

A (Erlendur Þór Gunnarsson lögmaður) gegn íslenska ríkinu (Guðrún Sesselja Arnardóttir lögmaður)

Kærumál. Útlendingur. Lögvarðir hagsmunir. Persónuvernd. Stjórnarskrá. Frávísun frá héraðsdómi felld úr gildi

55 / 2021

Ásar frístundabyggð (Gunnar Ingi Jóhannsson lögmaður) gegn Einum á móti X ehf.,.. (Þorsteinn Einarsson lögmaður)

Málskostnaður. Samning dóms. Frávísun gagnsakar. Ómerking dóms Landsréttar. Heimvísun

50 / 2021

A (Daníel Isebarn Ágústsson lögmaður) gegn Mosfellsbæ (Kristín Edwald lögmaður)

Málefni fatlaðs fólks. Sveitarfélög. Lögvarðir hagsmunir. Skaðabætur. Miskabætur. Frávísun frá héraðsdómi að hluta. Gjafsókn

23 / 2022

Ákæruvaldið (enginn) gegn X (Kjartan Ragnars lögmaður)

Kærumál. Áfrýjun. Áfrýjunarheimild. Birting . Stjórnarskrá. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Frávísunarúrskurður Landsréttar felldur úr gildi

51 / 2021

Vátryggingafélag Íslands hf. (Einar Baldvin Axelsson lögmaður) gegn Pennanum ehf. (Gunnar Ingi Jóhannsson lögmaður)

Vátryggingarsamningur. Rekstrarstöðvunartrygging. Fyrning. Fyrningarfrestur. Lögskýring . Sönnun. Skipting sakarefnis

35 / 2021

Ákæruvaldið (Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari) gegn Gísla Rúnari Sævarssyni (Hilmar Gunnarsson lögmaður)

Ákæra. Skattalög. Virðisaukaskattur. Staðgreiðsla opinberra gjalda. Peningaþvætti. Lögskýring . Sekt. Frávísun frá héraðsdómi að hluta

41 / 2021

Útlendingastofnun (Þórður Bogason lögmaður) gegn Riverside ehf.,.. (Eiríkur Gunnsteinsson lögmaður)

Leigusamningur. Riftun. Aðild. Viðurkenningarkrafa. Lögbann . Málskostnaður. Málsástæða. Lagarök. Frávísun frá héraðsdómi að hluta. Sératkvæði

34 / 2021

Ákæruvaldið (Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari) gegn X (Vilhjálmur Þ. Á. Vilhjálmsson lögmaður)

Ákæra. Skattalög. Virðisaukaskattur. Peningaþvætti. Lögskýring . Frávísun frá héraðsdómi

33 / 2021

Ákæruvaldið (Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari) gegn Þresti Emilssyni (Arnar Kormákur Friðriksson lögmaður)

Ákæra. Fjárdráttur. Umboðssvik. Peningaþvætti. Lögskýring . Frávísun frá héraðsdómi að hluta