7 / 2022

Ákæruvaldið (Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari) gegn X (Ragnar Halldór Hall lögmaður)

Endurupptaka. Endurupptökudómur. Réttlát málsmeðferð. Milliliðalaus sönnunarfærsla. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Frávísun frá Hæstarétti

24 / 2022

Þrotabú DV (Kristján B. Thorlacius lögmaður) gegn íslenska ríkinu (Óskar Thorarensen lögmaður) og gagnsök

Gjaldþrotaskipti. Þrotabú. Greiðsla. Riftun. Áfrýjunarleyfi. Gagnáfrýjun

14 / 2022

Þrotabú Pressunnar ehf. (Kristján B. Thorlacius lögmaður) gegn íslenska ríkinu (Óskar Thorarensen lögmaður) og gagnsök

Gjaldþrotaskipti. Þrotabú. Greiðsla. Riftun. Áfrýjunarleyfi. Gagnáfrýjun

39 / 2022

Arnfríður Jóhannsdóttir (Ólafur Björnsson lögmaður) gegn Kristjönu Sigmundsdóttur,.. (Óskar Sigurðsson lögmaður)

Kærumál. Jörð. Fasteign. Samlagsaðild. Kröfugerð. Viðurkenningarkrafa. Frávísunarúrskurður Landsréttar staðfestur

21 / 2022

Ákæruvaldið (Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari) gegn X (Stefán Geir Þórisson lögmaður)

Endurupptaka. Skattalög. Fjármagnstekjuskattur. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Skriflegur málflutningur . Frávísun frá héraðsdómi

41 / 2022

A,.. (Jóhannes S. Ólafsson lögmaður) gegn C (Gizur Bergsteinsson lögmaður)

Kærumál. Dánarbú. Skiptastjóri. Þóknun . Málskostnaður

4 / 2022

Þríforkur ehf. (Styrmir Gunnarsson lögmaður) gegn Sjóvá-Almennum tryggingum hf. (Kristín Edwald lögmaður)

Vátryggingarsamningur. Vátryggingarskilmálar. Vátrygging. Brunatrygging. Uppgjör. Virðisaukaskattur. Viðurkenningarkrafa

35 / 2020

Ákæruvaldið (Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari) gegn Magnúsi Arnari Arngrímssyni (Páll Rúnar M. Kristjánsson lögmaður)

Endurupptaka. Umboðssvik. Fjármálafyrirtæki. Hæfi dómara. Frávísun frá Hæstarétti

11 / 2022

Ákæruvaldið (Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari) gegn X (Heiðar Ásberg Atlason lögmaður)

Endurupptaka. Skattalög. Fjármagnstekjuskattur. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Skriflegur málflutningur . Frávísun frá héraðsdómi

3 / 2022

Sérverk ehf. (Einar Hugi Bjarnason lögmaður) gegn Reykjavíkurborg (Ebba Schram lögmaður)

Sveitarfélög. Lóðarleigusamningur. Endurgreiðslukrafa. Gjaldtaka. Stjórnarskrá